Behandling av mätdata

November, 2018Posted by E. Eriksson

Vi har fått uppdrag av Ekholmen produktutveckling att ta fram en nätbaserad lösning för behandling av mätdata från deras olika nivåmätare.

Mätdata samlas in från batteridrivna mätstationer som sitter monterade i anslutning till tankar. Mätningarna skickas via GPRS och tas emot och behandlas av systemet.