Förstudier

Vi kan hjälpa er att genomföra en förstudie för ert projekt innan ni sätter igång på allvar. Med förstudien får ni svar på om projektet är möjligt att genomföra eller om det bör anpassas av tekniska skäl.

För att förstudien ska bli så bra som möjlig så hjälper vi er med självfallet med målspecifikation och avgränsningar av projektet. Vi beräknar tidsåtgång och kostnad för genomförande av projektet.

Din idé kan bli verklighet snabbare än du tror!

Framtagning av prototyper

Har du en ide för en produkt men inte riktigt vet hur du ska gå vidare? Vi hjälper dig att ta fram en prototyp eller ett proof of concept

Vi kan konstruera och ta fram elektronikprototyper för att testa innan man bygger i större skala. Vi har tidigare bland annat byggt kontrollers för led-lampor och mätsensorer med kopplingar till andra system.

Vi kan ta fram skisser, ritningar och modeller i 3d. Har du redan egna ritningar så kan vi hjälpa dig med att färdigställa dem och förbereda för t.ex 3d-printning.