Datarekonstruktion - Recovery.se

Februari, 2008Posted by Someone

Vi har sedan 2006 erbjudit dataräddning av hårddiskar och andra lagingsmedia till kunder över hela världen. Från början drevs förtaget av oss själva men vi har efter det utökat vår verksamhet med anställda och många samarbetspartner världen över.

Vår idé är att erbjuda de bästa tjänsterna som går att köpa inom datarekonstruktion, både när det gäller leveranstid och kvalitet. Ett led i detta är att vi bara tar betalt om kunden är nöjd med resultatet.

För att möta nya krav för datarekonstruktion utvecklar vi hela tiden nya metoder för dataräddning. Finns inte en lösning på ett problem så bygger vi en. Vi driver företaget framåt med mål om att alltid bli bättre.